40. Wat vertellen planten ons?

39. Pioniersplant of toch onkruid?

Hoewel sommige mensen denken dat onze inheemse planten ons alleen maar komen pesten, hebben ze vele ecologische functies. Voor ons zijn ze om meerdere redenen nuttig; een daarvan is dat ze ons heel veel kunnen vertellen over de bodemgesteldheid. Dit soort planten noemen we indicatorplanten.

Let wel: het gaat dus niet om exacte-wetenschapsplanten. Een ongezond exemplaar van een van de hieronder genoemde soorten zegt feitelijk niets. Minimaal drie gezonde exemplaren zeggen al weer een stuk meer, maar alleen over de plek waar ze staan. Een meter verderop kunnen totaal andere planten staan, met een heel andere boodschap. Bovendien kunnen planten die diep wortelen op heel andere omstandigheden stuiten dan soorten die oppervlakkig wortelen.

Hieronder staat een aantal lijstjes met indicatorplanten die je kunnen helpen om je bodem beter te leren kennen. Planten kunnen in meerdere lijstjes voorkomen. Tien minuten observeren kan je meer vertellen dan een bodemtest!

AkkerdistelAlgemeen op stikstofrijke grond
AkkerwindeKan wijzen op een verdichte laag. Zandige tot licht kleiige grond
DuivenkervelVochthoudende grond met goede structuur. Stikstofrijke bodem.
Ereprijs-soortenWijst op vruchtbare grond met goede structuur, meestal zware (klei) grond
HeermoesAlle grondsoorten met een mineralengebrek
HerderstasjeAlgemeen, vooral kalk- en stikstofrijke grond
HerikAlgemeen, klei- en leemgrond
KamilleKalkarme zand- en leemgronden. Kleigrond met slechte structuur
KlaproosVoedselrijke bodem
KlaverzuringVochtige, vrij zure grond
KleefkruidDiverse vruchtbare grondsoorten
Kleine brandnetelWijst op goede grondstructuur en rijk aan voedingsstoffen. Vooral op niet-zure tuinbouwgrond
Kleine veldkersAlgemeen, vochtige zandgrond en zandleemgrond
Klein kruiskruidAlgemeen op voedzame grondsoorten
KnopherikLichte en leemhoudende zandgrond, vaak op zure grond
KnopkruidAlgemeen, lichtere, bewerkte grond
KroontjeskruidVoedselrijke bodem
Kruipende boterbloemVochtige bodem
KweekAlgemeen, voedselrijke grond
MelganzevoetAlgemeen, wijst op vrij droge, voedzame grond
MelkdistelDiverse grondsoorten, vooral tuinbouwgrond
MuurAlgemeen in moestuinen, wijst op stikstofrijke en humusrijke grond
PaardebloemAlgemeen op diverse grondsoorten
PerzikkruidBewerkte, veelal lichte grond, stikstofrijk
RidderzuringVoedselrijke grondsoorten
SchapenzuringZure, arme, droge grond
SchijfkamilleVorral klei- en leemgrond. Wijst op verdichte, verslempte grond
SpiesmeldeKleigrond, zoutminnend
SpurrieZure grond
SteenraketStikstofrijke grond
StraatgrasAlgemeen. Wijst meestal op slechte structuur
Uitstaande meldeZand- en kleigrond, rijk aan organische stof
VarkensgrasAllerlei grondsoorten, veelal slechte structuur
VarkenskersVochtige kleigrond, zoutminnend, wijst op toegeslempte grond
WeegbreeAlgemeen, wijst op verslempte grond
Witte dovenetelVruchtbare, vochtige grond
ZwaluwtongAllerlei voedzame grond
Zwarte nachtschadeVruchtbare grondsoorten, stikstofminnend

Indicatorplanten voor stikstofrijkdom

arm tot zeer armmatig rijkrijkzeer rijk
vroegeling
gewone reigersbek
echte kamille
kleine klaproos
moerasdroog-bloem
ruige klaproos
akkerdistel
grote/akker-ereprijs
duist
harig knopkruid
herderstasje
hoenderbeet
kleefkruid
klein kruiskruid
klimopereprijs
kroontjeskruid
melganzevoet
(vogel)muur
perzikkruid
gewone/steenraket
uitstaande melde
zwaluwtong
zwarte nachtschade
duivekervel
zwarte nachtschade
kleefkruid
klein kaasjeskruid
klein kruiskruid
rode ganzevoet

Indicatorplanten voor zuurgraad

zeer zuur
(pH <5)
zuur
(pH 5 - 6,5)
neutraal
(pH 6,5 - 7,5)
alkalisch
(7,5 of meer)
eenjarige hardbloem
spurrie
echte kamille
harig knopkruid
kleine klaproos
knopherik
moerasdroog-bloem
rode schijnspurrie
ruige klaproos
stijve klaverzuring
valse kamille
spurrie
reigersbek
akkerviooltje
akkerereprijs
akkermelkdistel
duist
eenjarig bingelkruid
zwarte nachtschade
grote ereprijs
heermoes
vogelmuur
herderstasje
honingklaver
steenraket
klaproos
kleefkruid
klimopereprijs
kroontjeskruid
melkdistel
paarse dovenetel
reukloze kamille
bastaardganzevoet
hopklaver

Indicatorplanten voor vochtigheidsgraad

zeer droogdroogmatig vochtigerg vochtig
muurpeper
vogelpootje
Canadese fijnstraal
teunisbloem
valse kamille
eenjarig bingelkruid
gewone reigersbek
harig knopkruid
honingklaver
kleine klaproos
melganzevoet
perzikkruid
vroegeling
zachte ooievaarsbek
zandraket
ganzenvoet
akkerboterbloem
herderstasje
heermoes
akkermelkdistel
klimopereprijs
kroontjeskruid
duivekervel
paarse dovenetel
rood guichelheil
spurrie
veldereprijs
klaproos
klein kaasjeskruid
klein kruiskruid
zwarte nachtschade
kleine veldkers
kleine varkenskers
stijve klaverzuring
perzikkruid
moerasdroogbloem
kruipende boterbloem
moesdistel
pijpenstrootje
pinksterbloem
moerasandoorn

Planten en bomen die op een slechte drainage duiden

Waterbiezen (Scirpus spp.)Zeggen (Carex spp.)
Kruipende boterbloem (Typha spp.)Cypergrassen (Cyperus spp.)
Klein hoefblad (Tussilago farfara)Duizendknopen (Polygonum spp.)
Zuring (Rumex spp.)Klaverzuring (Oxalis spp.)
Paardenstaarten, heermoes (Equisetum spp.)Varkenskers (Coronopus squamatus)
Leverkruid (Eupatorium cannabina)Lisdodde (Typha spp.)
MossenBomen
Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi)Elzen (Alnus spp.)
Russen (Juncus spp.)Wilgen (Salix spp.)
Boterbloem (Ranunculus spp.)Coniferen

41. Invasieve soorten