Rijping versus rotting

Volgend artikel

Voor een gezond composteringsproces heb je een composthoop nodig waar genoeg zuurstof in kan komen. Ik kom er uitgebreid op terug, maar ik wil eerst even het verschil uitleggen tussen een rotting- en een rijpingsproces.

 • Bij een rottingsproces zijn anaerobe bacteriën actief. Anaerobe bacteriën produceren gifstoffen en -gassen die schadelijk zijn en bijdragen aan het verlies van voedingsstoffen:
  • stikstof gaat verloren in de vorm van ammoniak (NH3) (wat tevens voor verzuring zorgt in de directe omgeving);
  • fosfor gaat verloren in de vorm van fosfine (of fosfaan) (PH3) (wat een heel giftig gas is, in hele lage concentraties kun je daar al onwel van worden);
  • koolstof (C) verdwijnt in de atmosfeer als methaan (CH4) (wat een sterk broeikasgas is);
  • zwavel (S) verdwijnt in de atmosfeer als waterstofsulfide (H2S) (bekend van de rotte-eierenlucht);
  • daarnaast worden er niet-volatiele gifstoffen geproduceerd en alcoholen – die laatste doden in concentraties van een paar moleculen per miljoen al de cellen van plantenwortels.
 • Bij een rijpingsproces zijn aerobe bacteriën actief. Deze hebben een totaal andere stofwisseling. Maar er zijn ook schimmels en actinobacteriën actief. Actinobacteriën werden vroeger actinomyceten genoemd omdat ze zich als schimmels gedragen, maar het zijn stiekem toch bacteriën. Omdat deze organismen een voor ons veel gunstigere stofwisseling hebben, is het eindproduct een stuk gezonder:
  • stikstof en andere voedingsstoffen worden geïmmobiliseerd in de lichamen van de micro-organismen;
  • zink (Zn) wordt vrijgemaakt, zodat planten het kunnen opnemen. Dit is zeer belangrijk voor de weerstand van plant en dier (en mens dus);
  • schimmels produceren vitaminen en enzymen (zoals chitinase) en maken sporenelementen opneembaar voor planten.

Ook in een gezonde bodem komen anaerobe organismen voor, maar gezien hun stofwisseling moeten ze niet gaan domineren. Goede compost verbetert de structuur, waardoor de lucht makkelijker in de bodem komt en ook beter vastgehouden wordt.

Volgend artikel
Online cursus humisme